BECOMING

Projecttitel: Educating Experts of the Future: Developing Bioinformatics and Biostatistics Competencies of European Biomedical Students

Project Acroniem: BECOMING

Registratie nummer: 2019-1-HU01-KA203-061251
Duur van het project: 01/09/2019 – 31/08/2022

Coördinator:  PECSI TUDOMANYEGYETEM - UNIVERSITY OF PECS
Partners: Medical University of Bialystok – Poland
                  Transnationale Universiteit Limburg - Netherlands

The demand for biomedical data scientists within and outside Europe is projected to grow 34% from 2014 to 2024, with bioinformaticians and biostatisticians as two of the highly demanded De vraag naar biomedische datawetenschappers binnen en buiten Europa zal naar verwachting met 34% groeien tussen 2014 en 2024, met bio-informatici en biostatistici als twee van de veelgevraagde beroepen. Dit impliceert de behoefte aan goed onderwijs. Terwijl er in de VS en West-Europa al academische programma's op bachelor- en masterniveau beschikbaar zijn die een adequate opleiding bieden in bio-informatica en biostatistiek toegepast in de levenswetenschappen, zijn er in Oost- en Centraal-Europa onvervulde onderwijsbehoeften in dit opzicht. Het doel van het project is om een ​​verandering in het landschap te ondersteunen met betrekking tot de beschikbaarheid van goed opgeleide bio-informatici en biostatistici. Dit zal worden bereikt door de volgende activiteiten:

- het opzetten van een netwerk van academici van drie partnerinstellingen uit Oost-, Centraal- en West-Europa, die voldoende gepositioneerd zijn en in staat zijn om educatieve programma's voor te bereiden die gericht zijn op het opleiden van biostatistici en toegepaste bio-informatici
- uitwisseling van expertise en beste praktijken tussen de partnerinstellingen
- het creëren van modulaire cursussen (Intellectual Output 1) die kunnen worden gebruikt in onderwijsprogramma's op masterniveau
- het ontwikkelen van het overeenkomstige e-learningmateriaal (intellectuele output 2) en de implementatie ervan, zodat het onmiddellijk kan worden gebruikt
- onderzoek en opstelling van een routekaart van het wettelijk kader (intellectuele output 3) dat nodig is voor de organisatie van transnationale onderwijsprogramma's in biostatistiek en / of bio-informatica toegepast in de levenswetenschappen die de opleiding in deze domeinen zullen vergemakkelijken.

Partners


Het project werd ondersteund door de Europese Commissie. De standpunten die in deze publicatie (mededeling) worden geuit, geven niet noodzakelijk de standpunten van de Europese Commissie weer.