BECOMING

Tytuł projektu: Kształcenie ekspertów przyszłości: rozwijanie kompetencji w zakresie bioinformatyki i biostatystyki europejskich studentów biomedycyny

Akronim projektu: BECOMING

Numer rejestracyjny: 2019-1-HU01-KA203-061251
Czas trwania projektu: 01/09/2019 – 31/08/2022

Koordynator:  PECSI TUDOMANYEGYETEM - UNIVERSITY OF PECS
Wzmacniacz: Medical University of Bialystok – Poland
                  Transnationale Universiteit Limburg - Netherlands

Przewiduje się, że popyt na naukowców zajmujących się danymi biomedycznymi w Europie i poza nią wzrośnie o 34% od 2014 do 2024 r., Przy czym bioinformatycy i biostatycy będą dwoma wysoce poszukiwanymi zawodami, co oznacza potrzebę odpowiedniej edukacji. O ile w USA i Europie Zachodniej dostępne są już programy akademickie na poziomie licencjackim i magisterskim, które zapewniają odpowiednią edukację w zakresie bioinformatyki i biostatystyki stosowanej w naukach przyrodniczych, o tyle w Europie Wschodniej i Środkowej istnieją niezaspokojone potrzeby edukacyjne w tym zakresie. celem projektu jest wsparcie zmiany krajobrazu związanej z dostępnością dobrze wyszkolonych bioinformatyków i biostatystów, poprzez następujące działania:

- utworzenie sieci naukowców z trzech partnerskich instytucji z Europy Wschodniej, Środkowej i Zachodniej, odpowiednio umiejscowionych i zdolnych do przygotowania programów edukacyjnych ukierunkowanych na kształcenie biostatystów i aplikantów bioinformatyków
- wymiana wiedzy i najlepszych praktyk między instytucjami partnerskimi
- tworzenie kursów modułowych (rezultat intelektualny 1), które można wykorzystać w programach edukacyjnych na poziomie magisterskim
- opracowanie odpowiednich materiałów e-learningowych (rezultat pracy intelektualnej 2) i ich wdrożenie umożliwiające ich natychmiastowe wykorzystanie
- zbadanie i stworzenie mapy drogowej ram prawnych (rezultat intelektualny 3) niezbędnych do organizacji ponadnarodowych programów edukacyjnych w zakresie biostatystyki i / lub bioinformatyki stosowanej w naukach przyrodniczych, które ułatwią szkolenie w tych dziedzinach.

Partners


Projekt był wspierany przez Komisję Europejską. Poglądy wyrażone w niniejszej publikacji (komunikacie) niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Komisji Europejskiej.