Exom és Genom szekvenálás

Image

EXOM ÉS GENOM SZEKVENÁLÁS

Az újgenerációs szekvenálási (NGS)  technológiák forradalmasították a klinikai genetikát, illetve a  különböző egészségügyi problémákban érintett betegek molekuláris diagnózisának a meghatározását. Az NGS-hez kapcsolódóan két fő technológia emelkedik ki, a teljes exom (WES) és a teljes genom szekvenálás  (WGS). A WES során a genom egy kis részét, a teljes fehérje kódoló régiót szekvenáljuk és elemezzük, míg a WGS esetében a vizsgálat kiterjed a teljes humán genomra, beleértve a nem kódoló régiókat (intronok) is. A teljes szekvenálás (WES, WGS) egyre több esetben klinikailag alkalmazható, mint első szintű vizsgálat, vagy negatív, illetve nem egyértelmű eredmény adó tesztet követően. Továbbá nagyobb mennyiségű adatot és eredményt tud nyújtani a hagyományos szekvenálási technológiákhoz képest. 

Számos örökletes betegség kialakulásában fontos szerepet játszanak az egy nukleotid változását okozó variánsok (SNV), mikrodeléciók, és -duplikációk, illetve nagyobb exonikus vagy genomikus régiókat érintő kópiaszám eltérések (CNV). Ezen rendellenességek, genetikai hibák vagy strukturális átrendeződések kimutatására a panel vizsgálatok mellett, a komplexebb elemzést biztosító teljes exom (WES) és a teljes genom szekvenálás (WGS)  jelenthet megoldást.  A teljes szekvenálás a nem egyértelmű klinikai tünetekkel rendelkező betegek esetében olyan diagnózist adhat, amely megalapozhatja a kezelést és/vagy megváltoztathatja az orvosi terápiás ajánlásokat. Ezen felül informatív lehet, olyan egyéneknél, akiknél felmerül a gyanú , hogy a klinikai jellemzőik mögött genetikai ok állhat, de a korábbi genetikai tesztek, mint például a kromoszómális mikroarray vagy a biokémiai vizsgálatok nem hoztak pozitív találati eredményt.


Teljes szekvenálás alapú genetikai vizsgálat elvégzésével lehetőség nyílik:

 • Újszülött diagnosztika

 • Ritka betegség gyanújának ellenőrzése csecsemő, gyermek és felnőttkorban

 • Ritka betegségek diagnózisának meghatározása, eddig még nem azonosított gén/gének alapján.

 • Szemelyre szabott terápia

 • Családtervezés

Átfutási idő: Mintaérkezéstől számított 1-3 héten belül.Minta követelmények:

 • Legalább 1500 ng izolált DNS minta (legalább 30 ng/ul minimum 50 ul térfogatban)

VAGY

 • Legalább 1 ml teljes vér EDTA-s csőben

Mintavételi dobozt igény esetén biztosítunk, amely tartalmazza a mintavételhez szükséges eszközöket és a mintaküldéssel kapcsolatos információkat. További kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal.

MySample:
Egyszerű rendelési és mintafigyelő
platform a klinikusok számára

Image

Laboratóriumi munkafolyamatok

 • A beérkező mintákból a nukleinsav kivonása, a nukleinsav koncentrációjának és töredezettségének ellenőrzése.

 • A nukleinsav minták előkészítése a szekvenálási folyamatokhoz (a megfelelő fragmentálási, adapterligálási, amplifikálási és dúsítási lépések végrehajtása „könyvtárkészítés” során).

 • Az előkészített nukleinsav könyvtárak minőségének ellenőrzése, az átlagos fragmenthossz meghatározása.

 • A könyvtárak szekvenálása az adott applikációnak megfelelő újgenerációs szekvenálási platformon (pl. Illumina NovaSeq készüléken 2x150 leolvasással, legalább 20x lefedettséget elérve a vizsgált régió 99%-ában).


Bioinformatikai munkafolyamatok

 • A nyers szekvenciaadatok minőségi ellenőrzése, szűrése és térképezése a referencia humán genomra.

 • Bioinformatikai módszerekkel egyedi nukleotid variánsok (SNV), rövid inszerciók és deléciók (indel) és kópiaszám eltérések (CNV) azonosítása.

 • Az azonosított variánsok funkcionális klasszifikációja és adatbázis alapú annotációja (gnomAD, Clin- Var, HGMD, dbSNP stb).


Klinikai interpretáció

 • A variánsok osztályozása az ACGS 2020 irányelvek alapján.

 • A variánsok értékelése releváns evidencia kritériumok alapján, figyelembe véve az eltérés súlyossági fokát: patogén, valószínűleg patogén, bizonytalan szignifikanciájú (VUS), valószínűleg benignus vagy benignus.

 • Átfogó klinikai eredményközlő készítése, mely egészségügyi szakemberek számára könnyen érthető formában prezentálja az azonosított variánsok klinikai szignifikanciáját.

 • Az eredményközlő tartalmazza a variáns legfontosabb paramétereit: gén, zigótaság, HGVS leírás, genomi koordináta, allél frekvencia, variáns osztályozás, valamint egy részletes leírást a variáns patogenitását támogató evidencia kritériumokról (a variáns kapcsolata a betegség fenotípusával, a variáns előfordulása és funkciója a szakirodalomban és a tudományos publikációkban, populációs adatbázisokban való előfordulási gyakorisága, fehérjetermékre gyakorolt hatása, stb).

 • A variánsok klinikai interpretációja és az ebből készült eredményközlő egy magasan képzett multidiszciplináris csapat összehangolt munkájának az eredménye.

Letölthető anyagok

Image

Teljes szekvenálás

wes.png
GÉNEK LISTÁJA
Image
wgs.png
GÉNEK LISTÁJA
Image
Image
Székhely
7625 Pécs, Majorossy utca 36.

+36 70 674 6611
info@ibioscience.hu

Laboratórium
7624 Pécs, Ifjúság útja 20.
Image

© 2024 iBioDiagnostics. Minden jog fenntartva